Dekan

Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si


 

Pimpinan Tenaga Kependidikan


Jurusan Matematika

Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si.

Ketua Jurusan


I Made Suarsana, S.Pd., M.Si.

Sekretaris


Made Juniantari, S.Pd.,M.Pd

Kordinator. Lab


I Putu Pasek Suryawan, S.Pd., M.Pd.

Korprodi S1 Pendidikan Matematika


I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc.

Korprodi S1 Matematika


Jurusan Kimia

Dr. Drs. I Ketut Sudiana,M.Kes

Ketua Jurusan Kimia


Dr. Drs. I Wayan Suja, M.Si.

Sekretaris Jurusan


Ni Putu Sri Ayuni, S.Si., M.Sc.

Kordinator Laboratorium


Dr. Siti Maryam, M.Kes

Korprodi S1 Pendidikan Kimia


Dr. I Dewa Ketut Sastrawidana,S.Si, M.Si

Korprodi S1 Kimia


I Wayan Mudianta, S.Pd., M.Phil., Ph.D.

Korprodi D3 Analis KimiaJurusan Fisika dan Pengajaran IPA

Dr. Ni Made Pujani, M.Si.

Ketua Jurusan


Dr. Rai Sujanem, M.Si.

Sekretaris Jurusan


Drs. Putu Yasa, M.Si.

Kordinator. Lab


Dr. I Nyoman Suardana, M.Si

Korprodi S1 Pendidikan IPAJurusan Biologi dan Pengajaran IPA

Prof. Dr. Nyoman Wijana,M.Si

Ketua Jurusan


Alexander Korinus Marantika, S.Pi., M.P.

Korprodi D3 Budidaya Kelautan