Pimpinan

Dekan FMIPA

Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si

NIP 196507111990031003


 

Kabag TU

I Gusti Bagus Suryaningrat, SE

NIP. 196901202000121001JURUSAN MATEMATIKA

JURUSAN KIMIA

Dr. Siti Maryam, M.Kes

Korprodi S1 Pendidikan Kimia


I Wayan Mudianta, S.Pd., M.Phil., Ph.D.

Korprodi D3 Analis Kimia


JURUSAN FISIKA DAN PENGAJARAN IPA

JURUSAN BIOLOGI DAN PERIKANAN KELAUTAN

Ni Putu Sri Ratna Dewi, S.Pd., M.Pd.

Korprosi S1 Pendidikan Biologi


Dr. Ni Luh Putu Manik Widiyanti, S.Si., M.Kes.

Korprodi S1 Biologi


Dr. Gede Iwan Setiabudi, S.Pd., M.Si.

Korprodi S1 Akuakultur


Alexander Korinus Marantika, S.Pi., M.P.

Korprodi D3 Budidaya Kelautan